νέμεσθε

νέμεσθε
νέμω
deal out
pres imperat mp 2nd pl
νέμω
deal out
pres ind mp 2nd pl
νέμω
deal out
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • νέμεσθ' — νέμεσθε , νέμω deal out pres imperat mp 2nd pl νέμεσθε , νέμω deal out pres ind mp 2nd pl νέμεσθαι , νέμω deal out pres inf mp νέμεσθε , νέμω deal out imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”